sản phẩm > KHẨU TRANG
Khẩu trang 3M 9042A-P1
Lọc bụi cơ học tạo ra và sương phi dầu mỏ từ chế biến khoáng sản như than, quặng sắt, silica, bông, bột và một số chất khác. Sử dụng tốt cho nồng độ lên đến 10 lần giới hạn tiếp xúc. 
Mô tả
Khẩu trang 3M 9042A-P1 - Công ty bảo hộ lao động