sản phẩm > KHẨU TRANG
Khẩu trang 3M 9913-GP1 khử mùi hữu cơ
Khẩu trang 3M 9913-GP1 khử mùi hữu cơ và bảo vệ đường hô hấp chống lại các mức thấp của bụi tốt và sương.
*  Làm giảm kích thích, được thiết kế để cứu trợ từ các kích thích ở mức độ thấp của khí cụ thể và hơi, thường xuất hiện cùng với các mối nguy hiểm hạt.
* Đáng tin cậy, bảo vệ hiệu quả chống lại các hạt bụi mịn.
* Lớp than hoạt tính cung cấp cứu trợ từ các mức thấp của khí và hơi cụ thể.
* Tuyệt vời phù hợp trên một loạt các kích thước khuôn mặt được cung cấp bởi hình dạng lồi, mũi clip và thiết kế đôi dây đeo.
* Tiêu chuẩn: GP1. Chính: AS/NZS1716
Mô tả
Khẩu trang 3M 9913-GP1 khử mùi hữu cơ - Công ty bảo hộ lao động