sản phẩm > KHẨU TRANG
Than hoạt tính của khẩu trang VC65

Than hoạt tính của khẩu trang VC65 :  Than hoạt tính ép trong vải không dệt có tính năng ngăn ngừa được hầu hết sự thâm nhập vào đường hô hấp của các hạt bụi cực nhỏ và các chất thải ô nhiễm khác, thời hạn sử dụng 1-3 tháng. (Activated Carbon Nonwoven

Mô tả
Than hoạt tính của khẩu trang VC65 - Công ty bảo hộ lao động